สังข์ทอง ตอนเจ้าเงาะ รจนา

สังข์ทอง ตอนเจ้าเงาะ รจนา

พระสังข์ทองเป็นพระโอรสของพระเจ้าพรหมทัตและพระนางจันทราเทวี ครั้งยังทรงพระเยาว์พระองค์ถูกกลั่นแกล้งหาว่าเป็นกาลกิณีต่อบ้านเมือง จึงถูกนำไปลอยแพจนมาถึงเมืองยักษ์ของนางยักษ์พันธุรัต นางยักษ์เห็นพระสังข์ทองก็เกิดความรักใคร่เอ็นดูนำมาชุบเลี้ยงจนเติบใหญ่ และสั่งให้บริวารยักษ์แปลงร่างเป็นคนเพื่อมิให้พระสังข์ทองหวาดกลัว กาลต่อมาพระสังข์เกิดล่วงรู้ความจริงว่านางพันธุรัตแท้จริงเป็นยักษ์จึงเกิดความหวาดกลัว และพระสังข์ยังได้พบของวิเศษของนางยักษ์หลายอย่าง คือบ่อเงินบ่อทองที่ซึ่งพระสังข์ได้ลงไปชุบตัวจนร่างกายเป็นสีทองงดงาม และยังได้พบเกราะรูปเงาะป่าหน้าตาอัปลักษณ์ เกือกทอง และพระขรรค์ พระสังข์ทองจึงเอาเกราะเงาะป่ามาสวมก็กลายร่างเป็นเงาะป่า พอใส่เกือกทองก็รู้สึกว่าลอยได้ พระสังข์ทองจึงหยิบพระขรรค์ แล้วเหาะหนีออกจากเมืองยักษ์ข้ามไปยังอีกข้ามแม่น้ำฝ่ายนางยักษ์พันธุรัตติดตามมาถึงฝั่งน้ำเห็นพระสังข์ทองอยู่ฝั่งตรงข้าม จึงร้องไห้อ้อนวอนให้พระสังข์ทองกลับมา พระสังข์ทองยังหวาดกลัวไม่ยอมกลับ นางพันธุรัตเสียใจจนหัวใจแตกสลาย แต่ก่อนตายนางก็สอนมนต์หาเนื้อหาปลาให้พระสังข์ทอง แล้วนางก็สิ้นใจตาย พระสังข์ทองรู้สึกเสียใจมาก หลังจากได้จัดเผาศพนางยักษ์แล้วพระสังข์ทองก็เหาะเดินทางไปจนถึงเมืองพาราณสีโดยสวมเกราะเงาะป่าอัปลักษณ์ปิดบังร่างกายแท้จริง ที่เป็นสีทองงดงามไว้ที่เมืองพาราณสีนี้เจ้าเมืองคือท้าวสามล มีพระธิดา ๗ องค์ ท้าวสามลคิดจะให้พระธิดาได้อภิเษกสมรส จึงมีรับสั่งให้ประกาศแก่เจ้าผู้ครองนครต่าง ๆ ให้ส่งโอรสมาให้พระธิดาเลือก พระธิดาทั้ง ๖ องค์ก็เลือกได้เจ้าชายที่เหมาะสม แต่พระธิดาองค์สุดท้องชื่อรจนาไม่ยอมเลือกเจ้าชายองค์ใด เจ้าเมืองพาราณสีทรงกริ้วมากจึงประชดโดยให้เกณฑ์ชายทุกคนในเมืองเข้าให้นางรจนาเลือก พระสังข์ทองในรูปเงาะป่าก็ถูกเกณฑ์เข้ามาด้วย เมื่อนางรจนาออกมาเลือกคู่ บุญบันดาลให้นางเห็นรูปทองของพระสังข์ทองแทนที่จะเป็นเงาะป่า นางจึงเลือกเงาะป่า ท้าวสามลทรงกริ้วมากขับไล่นางรจนาออกไปอยู่กระท่อมปลายนากับเจ้าเงาะ ท้าวสามลหาวิธีกำจัดเจ้าเงาะป่าต่างๆ นาๆ แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรเจ้าเงาะได้ ความล่วงรู้ถึงพระอินทร์บนสวรรค์จึงลงมาช่วยพระสังข์ทอง โดยทรงแปลงร่างเหาะลงมาท้าตีเมืองท้าวสามลทรงตกพระทัยมากส่งให้หกเขยออกไปต่อสู้ก็ไม่สามารถสู้พระอินทร์จำแลงได้ ความรู้ถึงนางรจนาด้วยความสงสารพระบิดา นางจึงอ้อนวอนพระสวามีให้ออกไปต่อสู้กับพระอินทร์ ด้วยความสงสารนางรจนา พระสังข์ทองจึงถอดเกราะรูปเงาะป่าออกแล้วเข้าต่อสู้กับพระอินทร์จนชนะ ท้าวสามลดีพระทัยมากได้ขอโทษพระสังข์ทองและยกราชสมบัติให้